Kunder.

Moderna Museet/Nationalmuseum/Artipelag/Acne Studio/Filippa K/LundLund/H&M Design Awards/Claesson Koivisto Rune/Cameralink/Linkimage/J. Lindeberg/Skarp Agent/Wetterling Gallery/Lars Bohman Gallery/Stene Projects/Gun Gallery/McCabe Fine Art/Galleri Roger Björkholmen/Konstnär Jockum Nordström/Konstnär Dan Wolgers/Konstnär Karin Mamma Andersson/Konstnär Cecilia Edefalk/Konstnär Jesper Waldersten/Konstnär Fredrik Hofwander/Konstnär Linn Fernström/Fotograf Denise Grünstein/Fotograf Björn Keller/Fotograf Gunnar Smoliansky/Fotograf Mikael Jansson/Fotograf Anders Krisar/Fotograf Andreas Ackerup/Fotograf Emil Larsson/Lars & Karin Hall/King Reklambyrå/Illustratör Mats Gustafson/Henrik Nygren Design/Arkitekt Jonas Bohlin/Inredningsarkitekt Lotta Agaton/Mikas/Riksdagsförvaltningen/ Utrikesdepartementet/Afa Sjukförsäkringar/Wallenius Rederierna/Bygdegårdens Riksförbund/Christian Larsen/Kungliga Musikaliska Akademin/Sveriges Radio